Continental Veterans Jobs

Job Information

Continental Business Intelligence trainee in Zvolen,

Business Intelligence trainee

Zvolen

169337BR

Job Description

Modelovanie automatických robotov na identifikované procesy (RPA) pomocou nástroja UiPath,

Úzka spolupráca s tímom Industry 4.0,

Reporting, analýzy pomocou štatistických techník,

Práca s business intelligence nástrojmi,

Spracovávanie reportov a vizualizácia dát,

Komunikácia a hľadanie riešení naprieč oddeleniami,

Po zaučení možnosť práce formou home office,

Mzda 5-6 €/hod. (výška mzdy bude určená v závislosti od schopností a znalostí úspešného kandidáta).

Job Requirements

Študent VŠ so zameraním na štatistiku a analýzy (prípadne preukázateľne podobný profil),

Dostupnosť 20 hodín v týždni,

Logické a analytické myslenie,

Chápanie súvislostí, self-management,

Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej a úrovni B1/B2,

Schopnosť pretaviť identifikované požiadavky na fungujúce riešenia,

Samostatnosť, iniciatíva, asertívna komunikácia, zmysel pre detail, orientácia na zákazníka,

Základná znalosť SQL, RPA výhodou!

Job Type

Division Footer Text

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

About Continental

The Autonomous Mobility and Safety Business Area integrates safety technologies and controls vehicle dynamics to ensure safe and comfortable driving. The objective is to implement "Vision Zero", the vision of accident-free driving. Autonomous Mobility and Safety's components and system capabilities are prerequisites for autonomous mobility.

Job Category

Trainee Initiatives

Country

Division

Autonomous Mobility and Safety (AMS)

DirectEmployers