Continental Veterans Jobs

Job Information

Continental Nastavovač in Zvolen, Slovakia

Nastavovač

Zvolen

179655BR

Job Description

Plat od 984 € brutto; po skúšobnej dobe 1 044€

Variabilná zložka mzdy do výšky 8%, IZM

Zákonné príplatky

Nastavovanie a prestavovanie poloautomatickej

montážnej linky

Analýza príčin prípadných porúch na linke a chybných

kusov

Zodpovednosť za plynulý chod montážnej linky

Odstraňovanie menších porúch na linke

Vedenie príslušnej evidencie

Práca v 3- zmennej a 4-zmennej nepretržitej prevádzke

(7,5-hodinové zmeny)

Job Requirements

Stredoškolské vzdelanie s maturitou zameranie technické,

strojárske

Prax s nastavovaním resp. údržbou výrobných strojov/ liniek

Znalosti v oblasti pneumatiky, mechaniky

Znalosť čítania strojárskych/ pneumatických výkresov

Samostatnosť, flexibilita, ochota vzdelávať sa

Job Type

Division Footer Text

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

About Continental

The Autonomous Mobility and Safety Business Area integrates safety technologies and controls vehicle dynamics to ensure safe and comfortable driving. The objective is to implement "Vision Zero", the vision of accident-free driving. Autonomous Mobility and Safety's components and system capabilities are prerequisites for autonomous mobility.

Job Category

Manufacturing Operations and Production

Country

Slovakia

Division

Autonomous Mobility and Safety (AMS)

DirectEmployers